На основу члана 173. Закона о ауторском и сродним правима ("Службени гласник РС", број 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – одлука УС и 66/2019, даље ЗАСП) Организација за колективно остваривање права интерпретатора - ПИ, Београд, Мајке Јевросиме 38, објављује

 

П О З И В

за учествовање у преговорима о тарифи накнада за остваривање права на годишњу додатну накнаду интерпретаторима

 

Позивају се репрезентативна удружења произвођача фонограма и индивидуални произвођачи фонограма који су обвезници плаћања годишње додатне накнаде интерпретаторима, да у року од 15 дана од објаве позива у „Службеном гласнику Републике Србије“ доставе пријаву за учествовање у преговорима о тарифи накнада за остваривање права на годишњу додатну накнаду из члана 122б ЗАСП.

 

Као репрезентативно удружење обвезника плаћања годишње додатне накнаде интерпретаторима сматра се оно удружење обвезника које на територији Републике Србије представља већину обвезника из одређене делатности, овде произвођача фонограма, односно оно коме је репрезентативност призната на основу других прописа. Ако нема таквог удружења, репрезентативност ће се утврђивати на основу броја обвезника које удружење представља, активности удружења, степена организованости удружења и слично.

 

Свака пријава мора да садржи: назив репрезентативног удружења корисника, адресу, ПИБ, матични број, доказ да представља већину обвезника из реда произвођача фонограма, односно доказ да му је репрезентативност призната на основу других прописа. Разматраће се само потпуне пријаве.

Пријаве за преговоре о тарифи се подносе у писаној или електронској форми на адресу Организације за колективно остваривање права интерпретатора - ПИ, Београд, Мајке Јевросиме 38 или office@pravainterpretatora.org.

 

Све додатне информације могу се добити у организацији ПИ на телефон 011.3222.144.


 

Pozivaju se reprezentativna udruženja u kulturi Republike Srbije koja uživaju status reprezentativnosti u delatnosti interpretacija – za delatnost muzičke, odnosno muzičko-scenske interpretacije, muzičkih i govornih izvođenja kulturnih programa, scenskog izvođenja kulturnih programa i umetničke igre, da se prijave za dodelu sredstava za učestvovanje u raspodeli sredstava za kulturne namene. Prijavu mogu podneti i sva druga lica koja za svoj predlog za raspodelu sredstava za kulturne namene pribave pozitivno mišljenje, odnosno preporuku udruženja koje ispunjava gore navedene uslove.

Sredstva mogu biti odobrena za sufinansiranje projekata muzičke ili muzičko-scenske prirode, ili koji u celosti ili delimično za svrhu imaju doprinos, odnosno promociju, edukaciju, razvoj ili očuvanje domaće muzičke ili muzičko-scenske interpretacije.

Prijava sa predlogom za dodelu sredstava podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na internet stranici www.pravainterpretatora.org, zajedno sa dokumentacijom koja potvrđuje navode iz prijave. Prijava mora sadržati uredno popunjene podatke, između ostalog: iznos finansijskih sredstava koje podnosilac smatra da treba da se dodele, namene za koje se sredstva zahtevaju sa detaljnim opisom i obrazloženjem, rok u kome su zahtevana sredstva potrebna, i dokaz o reprezentativnosti (odnosno pozitivno mišljenje ili preporuku odgovarajućeg reprezentativnog udruženja). Uredno popunjenu prijavu sa predlogom za dodelu sredstava i pratećom dokumentacijom možete dostaviti na adresu Majke Jevrosime br. 38, ili elektronskim putem na adresu office@pravainterpretatora.org. Poziv za podnošenje prijava po oglasu važi do utroška sredstava predviđenih za raspodelu sredstava za kulturne namene.

Пријава

Извештај