Мајке Јевросиме 38, 11000 Београд, Србија

Позиви

Pozivaju se reprezentativna udruženja u kulturi Republike Srbije koja uživaju status reprezentativnosti u delatnosti interpretacija – za delatnost muzičke, odnosno muzičko-scenske interpretacije, muzičkih i govornih izvođenja kulturnih programa, scenskog izvođenja kulturnih programa i umetničke igre, da se prijave za dodelu sredstava za učestvovanje u raspodeli sredstava za kulturne namene. Prijavu mogu podneti i sva druga lica koja za svoj predlog za raspodelu sredstava za kulturne namene pribave pozitivno mišljenje, odnosno preporuku udruženja koje ispunjava gore navedene uslove.

Sredstva mogu biti odobrena za sufinansiranje projekata muzičke ili muzičko-scenske prirode, ili koji u celosti ili delimično za svrhu imaju doprinos, odnosno promociju, edukaciju, razvoj ili očuvanje domaće muzičke ili muzičko-scenske interpretacije.

Prijava sa predlogom za dodelu sredstava podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na internet stranici www.pravainterpretatora.org, zajedno sa dokumentacijom koja potvrđuje navode iz prijave. Prijava mora sadržati uredno popunjene podatke, između ostalog: iznos finansijskih sredstava koje podnosilac smatra da treba da se dodele, namene za koje se sredstva zahtevaju sa detaljnim opisom i obrazloženjem, rok u kome su zahtevana sredstva potrebna, i dokaz o reprezentativnosti (odnosno pozitivno mišljenje ili preporuku odgovarajućeg reprezentativnog udruženja). Uredno popunjenu prijavu sa predlogom za dodelu sredstava i pratećom dokumentacijom možete dostaviti na adresu Majke Jevrosime br. 38, ili elektronskim putem na adresu office@pravainterpretatora.org. Poziv za podnošenje prijava po oglasu važi do utroška sredstava predviđenih za raspodelu sredstava za kulturne namene.

 

Пријава

Извештај