Ugovoru možete pristupiti na sledećem linku Ugovor sa interpretatorom.

Ugovor je dokument koji potpisuju interpretator i Organizacija, a kojim interpretator nalaže Organizaciji da ona u svoje ime, a za njegov račun, od korisnika naplati interpretatorsku naknadu i isplati je interpretatoru na njegov račun. Potpisom na ugovoru, interpretator postaje i član Organizacije.

Ukoliko ste interpretator i zainteresovani ste da postanete član naše Organizacije i da preko nje ostvarite interpretatorsku naknadu, molimo Vas da nam dostavite dva popunjena i potpisana primerka ugovora, lično ili poštom preporučeno.

Organizacija PI
Majke Jevrosime 38
11000 Beograd

+381.11.322.38.31
office@pravainterpretatora.org