Majke Jevrosime 38, 11000 Beograd, Srbija

Tarifa Organizacije PI

Tarifu za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija možete naći na sledećem linku: Tarifa Emitovanje. Za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija pre stupanja na snagu ove tarife, primenjuje se, shodno Zakonu o autorskom i srodnim pravima, ranija tarifa Organizacija proizvođača fonograma Srbije (dostupna na sajtu www.ofps.org.rs). Dana 21.09.2019. godine stupio je na snagu Protokol o saradnji zaključen sa udruženjima RAB i ANEM.

Tarifa za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija od strane javnih medijskih ustanova RTS i RTV primenjuje se od 01.01.2014. godine, a dostupna je putem linka: Tarifa RTS RTV. Tarifa koja je stupila na snagu 06.07.2017. godine dostupna je putem linka Tarifa za emitovanje od strane javnih medijskih ustanova 2017.

Tarifa za reemitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija dostupna je putem sledećeg linka: Jedinstvena tarifa za reemitovanje.

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopstavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma, dostupna je na sledećem linku: Tarifa JASOP.

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u ugostiteljskim objektima i objektima za pripređivanje igara na sreću, koja se primenjuje počev od 01.01.2018. godine (danom početka primene ove Tarife prestaje da važi Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma ("Službeni glasnik RS" broj 117/13) -tarifni broj 1 i deo tarifnog broja 4. (kladionice i kockarnice).

Počev od 01.09.2018. godine primenjuje se i Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištima, bilijar salama, holovima i recepcijama (danom početka primene ove tarife prestaje da važi Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma („Službeni glasnik RS”, broj 117/13), i to u sledećem delu: deo Tarifnog broja 4. (pozorišta, bioskopi, bilijar sale i recepcije) i Tarifni broj 6).

Tarifu za posebnu naknadu koju plaćaju proizvođači praznih nosača zvuka i slike i uređaja za umnožavanje snimaka interpretacija možete naći na sledećem linku: Tarifa Posebna naknada.

Jedinstvena tarifa naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija putem web radija i web televizije primenjuje se od marta 2017. godine, a dostupna je na sledećem linku:Jedinstvena tarifa za web radio i web televiziju.