Тарифу за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација можете наћи на следећем линку: Тарифа за емитовање. За емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација пре ступања на снагу ове тарифе, примењује се, сходно Закону о ауторском и сродним правима, ранија тарифа Организација произвођача фонограма Србије (доступна на сајту www.ofps.org.rs). Дана 21.09.2019. године ступио је на снагу Протокол о сарадњи закључен са удружењима РАБ и АНЕМ.

Тарифа за реемитовање фонограма и на њима забележених интерпретација доступна је путем следећег линка: Тарифа РТС РТВ. Тарифа која је ступила на снагу 06.07.2017. године доступна је путем линка Тарифа за емитовање од стране јавних медијских установа 2017.

Тарифа за реемитовање фонограма и на њима забележених интерпретација доступна је путем следећег линка: Јединствена тарифа за реемитовање.

Тарифа за остваривање права на накнаду за јавно саопставање музичких дела, интерпретација и фонограма, доступна је на следећем линку: Тарифа JASOP.

Тарифа за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма у угоститељским објектима и објектима за припређивање игара на срећу, која се примењује почев од 01.01.2018. године (даном почетка примене ове Тарифе престаје да важи Тарифа за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма ("Службени гласник РС" број 117/13) -тарифни број 1 и део тарифног броја 4. (кладионице и коцкарнице).

Почев од 01.09.2018. године примењује се и Тарифа за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма у превозним средствима, биоскопима, позориштима, билијар салама, холовима и рецепцијама (даном почетка примене ове тарифе престаје да важи Тарифа за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма („Службени гласник РС”, број 117/13), и то у следећем делу: део Тарифног броја 4. (позоришта, биоскопи, билијар сале и рецепције) и Тарифни број 6).

 Тарифу за посебну накнаду коју плаћају произвођачи празних носача звука и слике и уређаја за умножавање снимака интерпретација можете наћи на следећем линку: Тарифа Посебна накнада.

Јединствена тарифа накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација путем wеб радија и wеб телевизије примењује се од марта 2017. године, а доступна је на следећем линку: Јединствена тарифа за wеб радио и wеб телевизију.

Тарифу за годишњу додатну накнаду од произвођача фонограма можете наћи на следећем линку: Тарифа - Годишња додатна накнада.