Organizacija PI obračunava i isplaćuje interpretatorske naknade u skladu sa Planom raspodele, kome možete pristupiti na sledećem linku.