Ostali opšti akti Organizacije PDF Štampa El. pošta

Na ovoj stranici naćićete sve opte akte Organizacije PI, izuzev Statuta, Plana raspodele i tarifa, koji se nalaze na posebnim stranicama naseg sajta.


Pravilnik o racunovodstvu i racunovodstvenim politikama od 30.juna 2015

Pravilnik o troskovima rada od 25. jula 2014. - Preciscen tekst

Poslovnik Skupstine Organizacije PI od 29. juna 2014.

Pravilnik o radu Saveta za kontrolu naplate i raspodele naknade za javno saopstavanje od 11. septembra 2013. godine

Pravilnik o prevazilaženju konflikata prijavljenih interpretacija od 28.10.2013. godine

Pravilnik o troskovima organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora od 28.10.2013. godine

Poslovnik o radu UO od 30.06.2011. godine sa izmenama i dopunama od 16.09.2013. godine

Pravilnik o troskovima organa i stručnih radnih tela organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora od 29.04.2011. god, sa izmenama i dopunama od 06.04.2012. god, 01.06.2012. god. i 02.09.2013.

Izmene i dopune poslovnika o radu UO od 16.09.2013. godine

Poslovnik o radu Saveta interpretatora 02. septembra 2013. godine

Izmenе i dopuna Pravilnika o troskovima organa i stručnih radnih tela organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora od 02. septembra 2013. godine

Pravilnik o izdvajanju sredstava za kulturne namene od 19.07.2013

Pravilnik o troskovima organa i stručnih radnih tela Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora od 29.04.2011. sa izmenama i dopunama od 06.04.2012. godine i od 01.06.2012. godine

Izmene i dopune pravilnika o troskovima organa i stručnih radnih tela Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora od 01.06.2012. godine

Pravilnik o troskovima organa i stručnih radnih tela Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora od 29.04.2011. sa izmenama i dopunama od 06.04.2012. godine

Izmene i dopune pravilnika o troskovima organa istručnih radnih tela Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora od 06.04.2012. godine

Pravilnik o bližem određivanju statusa interpretatora u interpretaciji sa nosača zvuka od 28.12.2011. godine

Pravilnik o načinu, uslovima i postupku resavanja reklamacija na obračun interpretatorske naknade od 26.12.2011. godine

Odluka direktora o čuvanju poslovne tajne od 05.10.2011 godine

Principi u vezi sa troskovima prikupljanja jedinstvene naknade za proizvođače fonograma i interpretatora od 11.07.2011 godine

Opsti akt o principima u vezi sa troskovima prikupljanja jedinstvene naknade za proizvođače fonograma i interpretatore od 30.06.2011 godine

Poslovnik o radu upravnog odbora od 30.06.2011. godine

Poslovnik skupstine Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora od 10.05.2011. godine

Pravilnik o predstavljanju članova u skupstini Organizacije od 10.05.2011. godine

Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama od 29.04.2011. godine

 
Copyright 2018 Prava Interpretatora - Organizacija PI.