Организација за колективно остваривање права интерпретатора (Организација ПИ) јесте недобитна организација која окупља интерпретаторе (извођаче) музичких и музичкосценских дела и остварује њихова имовинска права.

Организација ПИ је основана као колективна организација за остваривање сродног права - права интерпретатора, а у складу са Законом о ауторском и сродним правима.

Организација ПИ остварује следећа имовинска права интерпретатора:

  1. право на интерактивно чињење интерпретације доступном јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ интерпретацији са места и у време које он одабере;
  2. право на накнаду за емитовање и реемитовање интерпретације са снимка издатог на носачу звука;
  3. право на накнаду за јавно саопштавање интерпретације са снимка издатог на носачу звука;
  4. право на накнаду за јавно саопштавање интерпретације која се емитује са снимка издатог на носачу звука; и
  5. право на посебну накнаду од увоза, односно продаје техничких уређаја и празних носача звука и слике за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за умножавање интерпретације за личне некомерцијалне потребе.

Интепретатор остварује поменута имовинска права на основу уговора са Организацијом ПИ, овлашћења-налога, или на основу Закона о ауторском и сродним правима. Накнада интерпретатору обрачунава се и исплаћује у складу са Планом расподеле.

План расподеле усваја Скупштина Организације ПИ, а текст је доступан на овом сајту.

Да би интерпретатор – извођач остварио своја права није потребно да буде члан Организације.

Организација ПИ прикупља накнаде од корисника интерпретација преко одговорајућег уговора са организацијом произвођача фонограма (за емитовање, реемитовање и јавно саопштавање интерпретација), као и преко одговарајућег уговора са организацијом аутора музичких дела (за посебну накнаду од увоза односно продаје техничких уређаја и носача звука и/или слике). Износи накнада који плаћају корисници регулисани су одговарајућим тарифама које су доступне на овом сајту.

Репертоар Организације ПИ представљају све интерпретације које су заштићене Законом о ауторском и сродним правима и међународним прописима (Римска конвенција и WППТ споразум).

Корисник интерпретације је свако правно или физичко лице које у оквиру обављања делатности на територији Републике Србије користи репертоар Организације ПИ и свако друго лице које јавно користи репертоар Организације ПИ као и лица која су обвезници плаћања посебне накнаде сходно одредбама чл.39 а у вези са чл.146 Закона о ауторском и сродним правима.

 

Организација ПИ послује са адресе у Улици мајке Јевросиме 38, у Београду. 

Акти ПИ доступни су свим заинтересованим интерпретаторима - члановима ПИ.

За све ближе информације стојимо Вам на располагању.

ОРГАНИЗАЦИЈА ПИ
Мајке Јевросиме 38, Београд
Директор/заступник Александар Цветковић

Тел: +381.11.322.38.31
Wеб сајтwww.pravainterpretatora.org, www.pravainterpretatora.rs,  
E-mailoffice@pravainterpretatora.org

Радно време: радним данима од 09.00х до 17.00х
Рад са странкама: радним данима од 10.00х до 16.00х