Majke Jevrosime 38, 11000 Beograd, Srbija

Izjava o ustupanju odnosno prenosu prava na naknadu

Izjavi o ustupanju odnosno prenosu prava na prenosivu interpretatorsku naknadu možete pristupiti na sledećem linku: Izjava o ustupanju odnosno prenosu prava na naknadu

Izjava o ustupanju odnosno prenosu prava na naknadu je poseban dokument kojim interpretator nalaže Organizaciji PI da ona njegovu naknadu uplati trećem licu. Ova izjava pokriva sva prava izuzev posebne naknade od uvoza i proizvodnje uređaja za umnožavanje i nosača zvuka i slike koja je neprenosiva.

Ukoliko ste interpretator i zainteresovani ste da naknada koja potiče iz Vaših interpretacija bude uplaćena trećem licu, molimo Vas da nam dostavite popunjenu i potpisanu izjavu, lično ili poštom preporučeno.

Kontakt:

Organizacija PI
Majke Jevrosime 38
11000 Beograd