Изјави о уступању односно преносу права на преносиву интерпретаторску накнаду можете приступити на следећем линку: Изјава о уступању односно преносу права на накнаду

Изјава о уступању односно преносу права на накнаду је посебан документ којим интерпретатор налаже Организацији ПИ да она његову накнаду уплати трећем лицу. Ова изјава покрива сва права изузев посебне накнаде од увоза и производње уређаја за умножавање и носача звука и слике која је непреносива.

Уколико сте интерпретатор и заинтересовани сте да накнада која потиче из Ваших интерпретација буде уплаћена трећем лицу, молимо Вас да нам доставите попуњену и потписану изјаву, лично или поштом препоручено.

Контакт:

Организација ПИ
Мајке Јевросиме 38
11000 Београд