SCAPR Policy and Guidelines je opšti akt međunarodne asocijacije izvođačkih organizacija SCAPR, čiji je Organizacija PI redovni član. Organizacija PI je započela aktivnosti radi usaglašavanja svog poslovanja sa ovim aktom, a puno usaglašavanje se očekuje u 2014 godini.

Zvaničnoj verziji na engleskom jeziku možete pristupiti na ovom linku SCAPR Policy and Guidelines.

Po završenom prevodu biće postavljena i srpska verzija ovog akta.