Majke Jevrosime 38, 11000 Beograd, Srbija

SCAPR Policy and Guidelines 2013

SCAPR Policy and Guidelines je opšti akt međunarodne asocijacije izvođačkih organizacija SCAPR, čiji je Organizacija PI redovni član. Organizacija PI je započela aktivnosti radi usaglašavanja svog poslovanja sa ovim aktom, a puno usaglašavanje se očekuje u 2014 godini.

Zvaničnoj verziji na engleskom jeziku možete pristupiti na ovom linku SCAPR Policy and Guidelines.

Po završenom prevodu biće postavljena i srpska verzija ovog akta.