Одговарајући формулар за пријаву (регистрацију) интерпретације можете наћи на следећем линку: Пријава учешћа у интерпретацијама-дискографија

Инструкције за попуњавање регистрационе пријаве можете наћи на следећем линку: Упутство за попуњавање пријаве.

Интерпретатор је дужан да пријави своје интерпретације Организацији, како би стручне службе могле да тачно обрачунају интерпретаторску накнаду. Ова обавеза постоји независно од питања да ли је интерпретатор члан Организације или не.