Odgovarajući formular za prijavu (registraciju) interpretacije možete naći na sledećem linku: Prijava učešća u interpretacijama-diskografija.

Instrukcije za popunjavanje registracione prijave možete naći na sledećem linku: Uputstvo za popunjavanje prijave.

Interpretator je dužan da prijavi svoje interpretacije Organizaciji, kako bi stručne službe mogle da tačno obračunaju interpretatorsku naknadu. Ova obaveza postoji nezavisno od pitanja da li je interpretator član Organizacije ili ne.