Ово Обавештење о обради података о личности садржи информације о томе како Организација за колективно остваривање права интерпретатора обрађује Ваше податке о личности у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/2018) („Закон“).

Ово Обавештење намењено је посетиоцима наше интернет странице.

 1. Наши контакт подаци

Организација за колективно остваривање права интерпретатора („Организација ПИ“ или „ми“) обрађује Ваше податке о личности у својству руковаоца и одговорна је за обраду Ваших података о личности. Контакт подаци Организације ПИ су:

Организација за колективно остваривање права интерпретатора
Ул. Мајке Јевросиме 38, 11000 Београд
Телефон: +381 11 3223821 (понедељак-петак, 9:00 – 17:00)
Е-мејл: office@pravainterpretatora.org

 1. Лице за заштиту података о личности

У случају да имате било каква питања у погледу заштите података о личности можете се обратити нашем Лицу за заштиту података путем е-мејл адресе: zastita.podataka@pravainterpretatora.org.

 1. Које податке о личности Организација ПИ обрађује, по ком правном основу, у које сврхе и колико дуго?
 • У сврху коришћења налога на нашој интернет страници, обрађујемо податке о вашем корисничком имену и лозинци, податке о интерпретацијама, по основу извршења уговора о колективном остваривању права интерпретатора, а у вези са Планом расподеле, у току трајања уговора који сте закључили са нама (члан 12. ст. 1. тч. 2 Закона);
 • У сврху прегледа листе коришћених интерпретрација, обрађујемо податке о имену/називу групе и називу интерпретације, по основу нашег легитимног интереса ради транспарентног приказа коришћених интерпретрација (члан 12. ст. 1. тч. 6 Закона);
 • У сврху вођења статистике о посетама и понашању на страницама и у сврху омогућавања основног функционисања наше интернет странице, обрађујемо cookie податке, по основу нашег легитимног интереса ради безбедног функционисања наше интернет странице и ради праћења статистике понашања и побољшања функционалности интернет странице (чл. 12. ст. 1 тч. 6 Закона).
 1. Легитимни интерес

У одређеним случајевима Организација ПИ врши обраду Ваших података о личности на основу легитимног интереса (чл. 12 ст. 1 тч. 6. Закона). Легитимни интерес Организације ПИ огледа се у транспарентном приказу коришћених интерпретрација, као и у безбедном функционисању наше интернет странице и ради праћења статистике понашања и побољшања функционалности интернет странице.

 1. Да ли делимо Ваше податке о личности и да ли их преносимо у друге државе?

Организација ПИ дели Ваше податке о личности са хостинг провајдер компанијом на чијим серверима складиштимо податке.

Имајући у виду да се сервери хостинг компаније налазе у Немачкој и САД, ваше податке износимо ван територије Републике Србије. Пренос података о личности врши се на основу примереног нивоа заштите у складу са чл. 64 Закона.

 1. Која су Ваша права у погледу података о личности?

У вези са обрадом Ваших података о личности остварујете следећа права: право на приступ, право на исправку и допуну, право на брисање, право на ограничење обраде и право на преносивост података.

Истовремено, у сваком тренутку можете поднети притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности ако сматрате да обрада података о личности није у складу са важећим законом.

Подаци за контакт су:

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса: Булевар краља Александра бр. 15, Београд
Е-мејл: office@poverenik.rs; Тел: +381 11 3408 900

Подношење притужбе Поверенику не утиче на могућност да заштиту својих права остварите покретањем одговарајућег судског или управног поступка.

 1. Право на приговор

Имате право да у сваком тренутку поднесете приговор на обраду ваших података која се заснива на легитимном интересу. Приговор можете поднети путем е-маил адресе: zastita.podataka@pravainterpretatora.org. Уколико поднесете приговор, дужни смо да прекинемо са обрадом Ваших података, осим ако постоје законски разлози за обраду који претежу над Вашим интересима, правима или слободама или су у вези са подношењем, остваривањем или одбраном правног захтева.

 1. Обавезност давања података

Давање података о личности у сврху коришћења налога на нашој интернет страници је неопходан услов да вам обезбедимо приступ Вашем налогу. У случају недавања података, биће немогуће отварање налога.