Ovlašćenju odnosno nalogu interpretatora možete pristupiti na sledećem linku Ovlašćenje-nalog interpretatora.

Ovlašćenje odnosno nalog je dokument koji potpisuje interpretator, i kojim nalaže Organizaciji da ona, u svoje ime, a za njegov račun, od korisnika naplati interpretatorsku naknadu i isplati interpretatoru na njegov račun. Potpisom na ovlašćenju odnosno nalog, interpretator postaje i član Organizacije.

Ukoliko ste interpretator i zainteresovani ste da postanete član naše Organizacije i da preko nje ostvarite interpretatorsku naknadu, molimo Vas da nam dostavite popunjeno i potpisano ovlašćenje, lično ili poštom preporučeno.

Adresa:

Organizacija PI
Majke Jevrosime 38
11000 Beograd

+381.11.322.38.31
office@pravainterpretatora.org