Izjavu o pristupanju u članstvo Organizacije PI možete pronaći na sledećem linku: Pristupnica PI

Izjavu o pristupanju u članstvo Organizacije PI na engleskom jeziku možete pronaći na sledećem linku: Pristupnica PI - English Version