SAOPŠTENjE U VEZI SA UKIDANJEM VANREDNOG STANJA

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da nakon ukidanja vanrednog stanja, a počevši od 11. maja 2020, naša Organizacija se vratila redovnom radu iz prostorija u Majke Jevrosime 38, u Beogradu. Obračun i isplata interpretatorske naknada biće kompletirana u redovnim rokovima.

Komunikacija sa zainteresovanim interpretatorima i drugim licima predstavnici Organizacije obavljaju redovno u prostorijama Organizacije, ali i na neki od načina koji umanjuju rizik prenosa bolesti tako što:

  • Za sva pitanja u vezi sa prijavljivanjem i dokumentovanjem interpretacija zainteresovana lica se upućuju na kontakt telefon 062-8800-718;
  • Za pravna pitanja zainteresovana lica se upućuju na kontakt telefon 062-8800-716;
  • Za pitanja u vezi sa obračunima i drugim pitanjima, zainteresovana lica se upućuju na adresu elektronske pošte: office@pravainterpretatora.org