SAOPŠTENjE U VEZI SA ZARAZNOM BOLEŠĆU
COVID 19

U svetlu poslednjih događaja izazvanih bolešću COVID 19, Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora PI, donela je odgovarajuće odluke sa ciljem umanjenja rizika širenja zarazne bolesti, kao i olakšavanja novonastale situacije korisnicima interpretacija.

Organizacija će nastaviti da obavlja svoju delatnost i rad, s tim što će, gde god je to moguće, komunikaciju sa zainteresovanim interpretatorima i drugim licima predstavnici Organizacije obavljati na neki od načina koji umanjuju rizik prenosa bolesti tako što:

  • Za sva pitanja u vezi sa prijavljivanjem i dokumentovanjem interpretacija zainteresovana lica se upućuju na kontakt telefon 062-8800-718;
  • Za pravna pitanja zainteresovana lica se upućuju na kontakt telefon 062-8800-716;
  • Za pitanja u vezi sa obračunima i drugim pitanjima, zainteresovana lica se upućuju na adresu elektronske pošte: office@pravainterpretatora.org.

Dok traju navedene okolnosti Organizacija će sednice Upravnog i Nadzornog odbora održavati isključivo konferencijski odnosno daljinski, a Skupština i Savet interpretatora se neće sastajati.

Zaposleni i drugi predstavnici Organizacije će na osnovu internih odluka, u slučajevima u kojima je to moguće, obavljati svoja zaduženja koristeći daljinska sredstva komunikacije, ali će do daljeg, i u slučaju da ne dođe do daljeg pogoršavanja situacije, tokom radnog vremena u poslovnim prostorijama biti prisutan predstavnik Organizacije radi prijema pošte.

***

U pogledu naplate interpretatorske naknade, Organizacija muzičkih autora Sokoj, Organizacija proizvođača fonograma Srbije, OFPS, i Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora PI ovom prilikom obaveštavaju svoje korisnike i javnost, da su, u ovom teškom trenutku za našu državu, građane i privredu donele odgovarajuće odluke.

Najpre, odobrili smo umanjenje računa od 50% za mesec mart 2020 godine, i to na već odobrene popuste, za sledeće vrste korisnika:

• ugostiteljski objekti (restorani, kafei, kafići, internet kafei, bašte, kiosci brze hrane koji poseduju prostor za smeštaj gostiju);
• objekti za priređivanje igara na sreću (kladionice, kockarnice i slično);
• diskoteke, klubovi, splavovi i u drugi slični ugostiteljski objekti, koji imaju radno vreme posle 01:00 časova;
• trgovine na veliko i malo (butici, prodavnice muzičkih uređaja, audio i video nosača, kiosci brze hrane koji ne poseduju deo za smeštaj gostiju, saloni automobila, nameštaja i izložbeno prodajni prostori i sl.)
• veliki komercijalni prostori (hoteli i pansioni, robne kuće, trgovinski centri, rehabilitacioni centri, banjska lečilišta i sve specijalne bolnice koje svoje kapacitete koriste u komercijalne svrhe);
• ostali korisnici za koje javno saopštavanje nije od posebnog značaja za obavljanje delatnosti (muzeji, galerije, sportske sale, video klubovi, CD klubovi, filijale banaka, pošta, sajmovi, stadioni, kulturne, političke i sportske manifestacije, kancelarijski prostori, komercijalni prostori do 1500 m2 (hoteli, bazeni, garaže, parkirališta), medicinske ustanove i sl.);
• ostali korisnici za koje je javno saopštavanje od suštinskog značaja za obavljanje delatnosti (aerobik centri, fitnes programi, klizališta, dečije igraonice, plesne škole, akva parkovi, luna parkovi, modne revije, koncerti, sabori, muzičke manifestacije i festivali, zabave, maturske večeri i sl.);
• holovi, recepcije i slično;
• prevozna sredstva;
• pozorišta, bioskopi, bilijar sale i slično.

Zatim, svim korisnicima odobravamo produženi rok plaćanja od 45 dana.

Doneli smo odluku i da obustavimo sve aktivnosti naših zastupnika na terenu - kontrolora, a najveći broj zaposlenih smo uputili na rad od kuće, kako bi smo pomogli sprečavanju daljeg širenja epidemije.

Naše organizacije će i dalje pratiti situaciju i u aprilu doneti naknadne odluke u skladu sa merama Vlade Republike Srbije i realnom ekonomskom stanju u državi.

Aktivnosti na prikupljanju košuljica, izradi obračuna i pripremi raspodele interpretatorske naknade nastavljamo i planiramo da ih kompletiramo u redovnim rokovima.