Majke Jevrosime 38, 11000 Beograd, Srbija

Vesti

Obaveštenje

Poštovani interpretatori,
Na vašim nalozima u folderu "Pregled nedokumentovanih interpretacija" možete pronaći listu interpretacija za koje je neophodno dostaviti dodatnu dokumentaciju, a najkasnije do 15. novembra 2021., kako bi bile uključene u obračun isplata u decembarskom roku.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora PI