Majke Jevrosime 38, 11000 Beograd, Srbija

Na ovoj stranici možete naći potrebne formulare za prijavu za pomoć, odnosno avansnu isplatu u uslovima pandemije Covid-19.   

Lica koja žele da podnesu zahtev za jednokratnu pomoć podnose sledeći formular: Zahtev za pomoć kao i inovirani Ugovor u skladu sa novim Zakonom o autorskom i srodnim pravima. 

Lica koja žele da podnesu zahtev za avansnu isplatu podnose sledeći formular: Zahtev za avans kao i inovirani Ugovor u skladu sa novim Zakonom o autorskom i srodnim pravima. 

Sve formulare možete poslati na naš mail i to: office@pravainterpretatora.org zaključno sa 15. aprilom 2021. godine.