Majke Jevrosime 38, 11000 Beograd, Srbija

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Organizacija PI je redovna članica međunarodnih asocijacija The Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights, SCAPR (http://www.scapr.org/) i Association of European Performers' Organizations, AEPO ARTIS (www.aepo-artis.org).

Organizacija je imala čast da bude domaćin generalne skupstine asocijacije SCAPR, koja je održana u Beogradu, u periodu od 19 do 22 maja 2015.