Poštovani članovi,

Imajući u vidu pogoršanu epidemiološku situaciju, niz tragedija koji nas je sve zadesio, kao i ekonomsku neizvesnost u kojoj živimo, Upravni odbor je doneo odluku da pokrene program pomoći interpretatorima – članovima PI. Posebno naglašavamo da ovaj program pomoći nije u vezi sa državnim programom pomoći, i da prijava neće uticati na najavljenu buduću pomoć od strane državnih organa.

Ova inicijativa pomoći se sastoji u sledeće dve mogućnosti:

  1. Bespovratna i neposredna isplata pomoći onim članovima koji su egzistencijalno ugroženi, a u skladu sa uslovima koji su dole bliže opisani; ili
  2. avansna isplata naknade za ostale članove, uz napomenu da će se iznos isplaćenog avansa oduzeti od naknade tek nakon što se ponovo uspostavi normalan režim života i rada o čemu će interpretatori biti blagovremeno informisani na sajtu Organizacije PI.

Bespovratna pomoć

Osnovni uslovi za bespovratnu isplatu pomoći egzistencijalno ugroženim članovima su: (1) da je lice nezaposleno, i kao takvo registrovano pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje Republike Srbije; ili (2) da pri Republičkom fondu za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje ostvaruje penziju do 25,000.00 RSD mesečno; ili (3) da je lice samostalni umetnik odnosno izvođač, i kao takvo prijavljeno kod nadležne Poreske uprave Republike Srbije.

Za bespovratnu pomoć ne mogu aplicirati: (1) članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili Saveta interpretatora PI; (2) lica koja ostvaruju mesečne prihode po osnovu članstva u upravnim ili drugim organima pravnih lica u zemlji ili inostranstvu; (3) interpretatori koji su ostvarili ukupno najmanje 250,000.00 RSD bruto tokom 2020. godine preko naše Organizacije po svim osnovama; (4) lica koja ostvaruju novčanu pomoć preko druge kolektivne organizacije registrovane u Srbiji ili inostranstvu; (5) lica koja nisu stalno naseljena u Republici Srbiji; (6) lica koja nisu zaključila aktuelni ugovor sa Organizacijom.

Zahtev za bespovratnu isplatu pomoći se podnosi na adresu office@pravainterpretatora.org najkasnije do 15. aprila 2021. godine, na odgovarajućem formularu, uz koji je potrebno dostaviti odgovarajuće dokaze.

Tačan iznos bespovratne pomoći biće definisan nakon što se zainteresovani članovi prijave, a kako bi naše službe imale tačnu informaciju o broju zainteresovanih lica.

Avansna isplata

Za one članove koji ne ispunjavaju napred navedene uslove za bespovratnu pomoć, ali žele isplatu avansa, potrebno je podneti odgovarajući zahtev na zvaničnu adresu elektronske pošte office@pravainterpretatora.org.

Tačan iznos avansa biće definisan nakon što se zainteresovani članovi prijave, a kako bi naše službe imale tačnu informaciju o broju zainteresovanih lica.

Koji su naredni koraci?

Na našem internet sajtu, www.pravainterpretatora.org, sa leve strane stranice nalazi se podnaslov Program pomoći Covid-19, gde ćete naći odgovarajuće formulare i popis potrebne dokumentacije.